gundmar.se        Hem |  Företagsutveckling |  Coach |  Ägarskiften |  Kontakt         

  
  Ägarskiften

  Att företag skiftar ägare / ledning vid "rodret" är en
  helt naturlig process i en fortsatt utveckling. Därmed
  förstärks även tryggheten i att vi får behålla och öka
  antalet arbetstillfällen.

  Alla ägarskiften är unika och innehåller alltid olika
  förutsättning. Som köpare och säljare ställs man inför
  en rad problem och möjligheter. Kunskap och
  planering är grunderna för att lyckas. Under de
  närmaste 10 åren kommer ett mycket stort antal
  företag i Sverige att ägarskiftas eller läggas ner. En
  utmaning i många stycken.
  Almi, Business Region Göteborg, Fyrbodal
  och Företagarna är organisationer som på olika sätt
  lyfter fram vikten av ämnet. Allt för att vi skall
  få fler lyckade ägarskiften.

  Jag arbetar i detta med rådgivning till både säljare
  och köpare, generationsskiften, värdering, företags-
  utveckling och seminarier.

 Foto: Hans Gundmar