gundmar.se        Hem |  Företagsutveckling |  Coach |  Ägarskiften |  Kontakt         

  

 


  
  Coach

  Som företagsledare lever man många gånger under
  press och förväntningarna är stora från olika håll. Det
  är inte alltid man har kontroll på alla krafter som gör
  att man "surfar" framåt med rätt fart och riktning.
  Kompetens och förhållningssätt till medarbetare,
  kunder och leverantörer är avgörande. I mitt arbete
  som företagskonsult arbetar jag ofta med ett coach-
  ande arbetssätt. Ett bollplank och samtalspartner om
  allt möjligt som berör utveckling av företaget, ledar-
  
skapet och ibland i gränslandet till privatlivet.

  Coaching är ett slitet begrepp som används i många
  olika sammanhang. Coaching handlar om hjälp till
  självhjälp. Så enkelt eller svårt är det. Den hjälp jag
  kan erbjuda bygger främst på min långa erfarenhet i
  att driva egna företag men även i erfarenheten av de
  stora antalet kunduppdrag i varierande branscher.
  När det gäller coaching så har jag även en utbildning
  i ämnet via företaget coach2coach.  Foto: Hans Gundmar